VR4EDU
VIRAL for Local Communities to projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu ERASMUS+, mający na celu wsparcie poszczególnych państw w promowaniu potencjału ludzkiego i społecznego Europy przy jednoczesnym rozwoju długofalowych programów edukacyjnych wykorzystujących innowacyjne metody uczenia się .
Partnerzy:
NKEY i UNIWERSYTET DLA CUDZOZIEMCÓW Z PERUGII - Włochy;
CEBS - Polska;
APSES - Rumunia;
HIGGS - Grecja

CELE PROJEKTU

VIRAL for Local Communities zrodził się z pomysłu włączenia wirtualnej rzeczywistości do edukacji dorosłych, a w szczególności w ścieżki integracji nowych migrantów w małych społecznościach.
W początkowej fazie badań podkreślono, w jaki sposób rzeczywistość wirtualną można zastosować w najbardziej zaawansowanych formalnych technikach nauczania, tak aby stała się użytecznym narzędziem do łagodzenia relacji nauczyciel-uczeń, przezwyciężania stresujących i krępujących sytuacji oraz wprowadzania elementu zabawy w proces uczenia się dorosłych.
W fazie badań i eksperymentów podkreślono również, że wirtualna rzeczywistość może stanowić szczególnie skuteczne narzędzie w procesie integracji, wykorzystywane również „w odwrotnej kolejności” lub tworząc ustrukturyzowane filmy edukacyjne, które wzbudzają empatię podczas doświadczania sytuacji trudności lub zakłopotania na miejscu drugiej osoby.
VIRAL for Local Communities zrodził się z pomysłu włączenia wirtualnej rzeczywistości do edukacji dorosłych, a w szczególności w ścieżki integracji nowych migrantów w małych społecznościach.

ODBIORCY

VIRAL for Local Communities VIRAL dla społeczności lokalnych jest skierowany do wszystkich osób pracujących w sektorze edukacji dorosłych (szkoły szkoleniowe i językowe, instytucje i administracja publiczna, ośrodki edukacyjne, stowarzyszenia kulturalne i biblioteki). VIRAL dostarcza narzędzia przydatnego do wspierania integracji i wzajemnego zrozumienia się dzięki wykorzystaniu technologii VR.
Podczas wydarzenia VR4EDU będzie można doświadczyć wirtualnej rzeczywistości w trybie immersyjnym dzięki punktom CROSS CULTURAL TOOLBOX wyposażonym w CardBoard VR, a wszystko to w całkowitym bezpieczeństwie i zgodnie z przepisami obowiązującego ustawodawstwa Covid.
VR4EDU
INFODAY VIRAL VIRAL dla społeczności lokalnych
BEZPŁATNE UCZESTNICTWO – OBOWIĄZUJĄ ZAPISY
DO WYCZERPANIA DOSTĘPNYCH MIEJSC
09/07/21

MIEJSCE

VR4EDU

WROCŁAW

TRAUGUTTA 81

CENTRUM INTEGRACJI MIESZKAŃCÓW NOWE ŁĄKI

WYDARZENIE

VR4EDU

GODZ 09:00 - 12:30


DLA LOKALNYCH SPOŁECZNOŚCI
bezpłatny udział
LICZBA MIEJSC OGRANICZONA, OBOWIĄZUJĄ ZAPISY

22/06/21

EVENT LOCATION

VR4EDU

SANTA CROCE S/ARNO

Villa Pacchiani

Piazza Pier Paolo Pasolini

EVENT

VR4EDU

ONLINE 10:00 - 12:30
LIVE 17:30 - 19:00


for local communities
FREE PARTECIPATION
Upon registration, subject to availability

03/06/21

EVENT LOCATION

VR4EDU

PONSACCO

Via dei Mille 25

EVENT

VR4EDU

LIVE 10:00 - 11:30


for local communities
FREE PARTECIPATION
Upon registration, subject to availability