Slide READ MORE FOR LOCAL COMMUNITIES VIRTUAL INTERCULTURAL REALITY ACTIVE LEARNING

Viral for local communities

Partnerstwa strategiczne Erasmus + na rzecz edukacji dorosłych

VIRAL dla społeczności lokalnych to projekt współfinansowany przez Wspólnotę Europejską w ramach programu ERASMUS PLUS, mający na celu wspieranie poszczególnych państw w promowaniu potencjału ludzkiego i społecznego Europy, a jednocześnie opracowywanie długoterminowych programów edukacyjnych przyjmujących innowacyjne metody uczenia się.

CZYTAJ WIĘCEJ

Projekt zrodził się z obserwacji rzeczywistości i nowych wyzwań, z którymi musimy się zmierzyć w dziedzinie edukacji i integracji społecznej.

Zmiany klimatyczne, wojny, ubóstwo lub po prostu dążenie do szczęścia popychają jedną część świata do przemieszczania się na jego drugą stronę, z południa na północ, ze wschodu na zachód, doprowadzając do mniej lub bardziej intensywnych, ale ciągłych przepływów migracyjnych.

We wszystkich krajach europejskich dramat migracji i związany z tym problem przyjęcia i integracji, tworzy silne kontrasty społeczne, nie tylko w dużych miastach od lat przyzwyczajonych do wielokulturowości, ale również na obszarach wiejskich, małych miasteczkach i społecznościach, które nigdy dotąd nie miały do czynienia z innymi językami, religiami, zwyczajami i kolorami.

Spotkania ludzi z różnych kultur w społecznościach o niskim poziomie wykształcenia, które przede wszystkim odbywają się w sposób nagły i masowy, niestety przyczyniły się do stowrzenia nieporozumień, wątpliwości i nieufność, nie stanowiąc przy tym okazji do wzbogacenia bagażu kulturowego uczestniczących w nich osób.

W niektórych przypadkach systemom recepcyjnym udało się ożywić kraje i społeczności, które miały zaniknąć, prowadząc do ożywienia gospodarczego oraz umożliwiając ponowne otwarcie szkół, a nawet powrót lokalnych emigrantów.

Jednak w większości przypadków integracja nie nastąpiła, a migranci żyją w lokalnych społecznościach z ogromnym dyskomfortem.

Co zrobić, aby ułatwić spotkanie między pozornie tak odległymi światami?
Nauczanie języka przyjmującego kraju oraz tworzenie zrozumienia pomiędzy jego mieszkańcami i przybyszami, to podstawowe wyzwania, przed którymi stoją europejskie państwa. Bez znajomości języka ojczystego kraju, w którym żyjemy, niemożliwe jest znalezienie pracy oraz nauki, a tym samym zintegtowania ze społecznością lokalną.

Wirtualna rzeczywistość, znana głównie ze swoich zastosowań w świecie gier wideo, jest obecnie badana i testowana pod kątem jej potencjału w dziedzinie edukacji. na wielu uniwersytetach.

Wirtualna rzeczywistość pozwala fizycznie wejść do innych światów, doświadczając przy tym uczuć i emocji, których inaczej nie można byłoby poczuć Krótkie życie w innej rzeczywistości; otaczanie się innymi kolorami, dźwiękami, zapachami; odwiedzanie miejsc, których nigdy nie widziałeś i których prawdopodobnie nigdy nie zobaczysz; wkraczanie w świat, który nie należy do ciebie i którego wyjaśnić żadnymi słowami: wszystko to staje się możliwe właśnie dzięki nowym technologiom.

Wykorzystanie wirtualnej rzeczywistości w dziedzinie nauki języków może stać się kluczem do przyspieszenia procesu integracji, szczególnie dla wszystkich osób, które przyjeżdżają do naszych krajów bez odpowiedniej instrukcji, a przez to są narażone na większe trudności w nauce języka przy użyciu klasycznych metod. Z drugiej strony wirtualna rzeczywistość może być również niezwykle skutecznym sposobem na wytworzenie empatii niezbędnej do wzajemnego zrozumienia i akceptacji innych. Życie nawet przez kilka minut jako migrant znajdujący się w nieznanym dla niego świecie, w którym nie jest rozumiany i gdzie nie rozumie, czasem jest wyśmiewany lub, co gorsza, wykorzystywany, może być niekiedy jedynym sposobem na zbliżenie tych dwóch światów.

Wynik

MIĘDZYKULTUROWY PRZYBORNIK VIRAL (The VIRAL CROSS CULTURAL TOOLBOX) to instrument, który pozwala Ci znaleźć wszystko, czego potrzebujesz, aby wprowadzić VR w programach nauczania dla dorosłych.

Ten zestaw narzędzi jest przeznaczony dla wszystkich stowarzyszeń, szkół oraz instytucji publicznych, które w małych społecznościach są zaangażowane w nauczanie języka imigrantów, jak i wspieranie integracji oraz stymulowanie wzajemnej wiedzy.

Przybornik podzielony jest na 4 sekcje

ZRÓB TO:

Instrukcja wideo VR: wszystkie instrukcje dotyczące korzystania z kamery VR, nagrywania filmu VR i przesyłania go. Zdjęcia i proste objaśnienia pomogą ci stworzyć własne wideo VR.

Jak napisać skrypt: Oto kilka prostych przykładów, jak napisać scenariusz.

Wydanie wykorzystania obrazów wideo w formacie PDF

UŻYJ TEGO:

Badanie

Narzędzia dydaktyczne przydatne do wstawiania wideo VR w programy edukacyjne, a w szczególności:

  • – Lekcje nauczania języka
  • – Zestawy kart pytań

OBEJRZYJ TO:

Pilotażowe widea VR stworzone dla trzech różnych celów edukacyjnych:

WIDEO A: filmy stworzone jako integralna część lekcji języka

WIDEO B: filmy stworzone w celu stymulowania dyskusji na temat gościnności

WIDEO C: filmy stworzone w celu stymulowania dyskusji na temat rasizmu

Wideo B i C są dedykowane przede wszystkim mieszkańcom niż migrantom

Wszystkim filmom, które zostały nakręcone w językach ojczystych 4 krajów, towarzyszą angielskie dialogi

UDOSTĘPNIJ TO:

Tutaj zapraszamy do dzielenia się swoimi pomysłami na temat filmów VR i scenariuszy, a także swoimi doświadczeniami w użyciu przybornika i technologii VR w programach edukacyjnych

Przybornik

Ten „Międzykulturowy Przybornik” jest wynikiem projektu „VIRAL dla społeczności lokalnych” realizowanego w ramach programu Erasmus+ i stanowi specjalny prezent dla Ciebie, który jest łatwy w użyciu i całkowicie darmowy.

Otwórz go, a znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby wprowadzić wirtualną rzeczywistość w edukację dorosłych, a zwłaszcza w nauczanie języków.

Odkryjesz, że każdy, nawet bez specjalnej wiedzy technologicznej, może kręcić wideo w wirtualnej rzeczywistości, którego koszty są bardzo niskie, a oferowane możliwości edukacyjne są nieograniczone.

Treść tej publikacji może być powielana w celach niekomercyjnych przy wyraźnym powołaniu się na jej źródło.

PARTNERZY

ZWOLENNICY

            Specjalne podziękowania dla wszystkich instytucji, które zdecydowały się wesprzeć projekt „VIRAL dla społeczności lokalnych”.