Slide

Do you want to be
a protagonist
of the VIRAL? project

Become an

Viral for local communities

Partnerstwa strategiczne Erasmus + na rzecz edukacji dorosłych

VIRAL dla społeczności lokalnych to projekt współfinansowany przez Wspólnotę Europejską w ramach programu ERASMUS PLUS, mający na celu wspieranie poszczególnych państw w promowaniu potencjału ludzkiego i społecznego Europy, a jednocześnie opracowywanie długoterminowych programów edukacyjnych przyjmujących innowacyjne metody uczenia się.

CZYTAJ WIĘCEJ

Projekt zrodził się z obserwacji rzeczywistości i nowych wyzwań, z którymi musimy się zmierzyć w dziedzinie edukacji i integracji społecznej. Zmiany klimatyczne, wojny, ubóstwo lub po prostu dążenie do szczęścia popychają jedną część świata do przemieszczania się na jego drugą stronę, z południa na północ, ze wschodu na zachód, doprowadzając do mniej lub bardziej intensywnych, ale ciągłych przepływów migracyjnych.

We wszystkich krajach europejskich dramat migracji i związany z tym problem przyjęcia i integracji, tworzy silne kontrasty społeczne, nie tylko w dużych miastach od lat przyzwyczajonych do wielokulturowości, ale również na obszarach wiejskich, małych miasteczkach i społecznościach, które nigdy dotąd nie miały do czynienia z innymi językami, religiami, zwyczajami i kolorami. Spotkania ludzi z różnych kultur w społecznościach o niskim poziomie wykształcenia, które przede wszystkim odbywają się w sposób nagły i masowy, niestety przyczyniły się do stowrzenia nieporozumień, wątpliwości i nieufność, nie stanowiąc przy tym okazji do wzbogacenia bagażu kulturowego uczestniczących w nich osób.

Spotkania ludzi z różnych kultur w społecznościach o niskim poziomie wykształcenia, które przede wszystkim odbywają się w sposób nagły i masowy, niestety przyczyniły się do stowrzenia nieporozumień, wątpliwości i nieufność, nie stanowiąc przy tym okazji do wzbogacenia bagażu kulturowego uczestniczących w nich osób. W niektórych przypadkach systemom recepcyjnym udało się ożywić kraje i społeczności, które miały zaniknąć, prowadząc do ożywienia gospodarczego oraz umożliwiając ponowne otwarcie szkół, a nawet powrót lokalnych emigrantów. Jednak w większości przypadków integracja nie nastąpiła, a migranci żyją w lokalnych społecznościach z ogromnym dyskomfortem.

Co zrobić, aby ułatwić spotkanie między pozornie tak odległymi światami?

Nauczanie języka przyjmującego kraju oraz tworzenie zrozumienia pomiędzy jego mieszkańcami i przybyszami, to podstawowe wyzwania, przed którymi stoją europejskie państwa. Bez znajomości języka ojczystego kraju, w którym żyjemy, niemożliwe jest znalezienie pracy oraz nauki, a tym samym zintegtowania ze społecznością lokalną.

Wirtualna rzeczywistość, znana głównie ze swoich zastosowań w świecie gier wideo, jest obecnie badana i testowana pod kątem jej potencjału w dziedzinie edukacji. na wielu uniwersytetach.

Wirtualna rzeczywistość pozwala fizycznie wejść do innych światów, doświadczając przy tym uczuć i emocji, których inaczej nie można byłoby poczuć Krótkie życie w innej rzeczywistości; otaczanie się innymi kolorami, dźwiękami, zapachami; odwiedzanie miejsc, których nigdy nie widziałeś i których prawdopodobnie nigdy nie zobaczysz; wkraczanie w świat, który nie należy do ciebie i którego wyjaśnić żadnymi słowami: wszystko to staje się możliwe właśnie dzięki nowym technologiom.

Wykorzystanie wirtualnej rzeczywistości w dziedzinie nauki języków może stać się kluczem do przyspieszenia procesu integracji, szczególnie dla wszystkich osób, które przyjeżdżają do naszych krajów bez odpowiedniej instrukcji, a przez to są narażone na większe trudności w nauce języka przy użyciu klasycznych metod. Z drugiej strony wirtualna rzeczywistość może być również niezwykle skutecznym sposobem na wytworzenie empatii niezbędnej do wzajemnego zrozumienia i akceptacji innych. Życie nawet przez kilka minut jako migrant znajdujący się w nieznanym dla niego świecie, w którym nie jest rozumiany i gdzie nie rozumie, czasem jest wyśmiewany lub, co gorsza, wykorzystywany, może być niekiedy jedynym sposobem na zbliżenie tych dwóch światów.

Wynik
The result of Viral is what we have called "Cross Cultural Toolbox": a digital platform, free, easy to use and accessible to all. This "toolbox" is dedicated to all those associations, schools, public bodies that in small communities are involved in teaching the language to migrants and, more generally, in promoting integration and promoting mutual knowledge.
Przybornik
In the TOOLBOX you will find everything you need to introduce virtual reality in your projects aimed at adult education in the intercultural and linguistic fields. The educational material is organized in three sections: the MAKE VR VIDEO section contains simple guides on how to create VR videos and write your own script, the DIDACTIC UNITS section contains the pilot learning units of interculture and foreign language teaching along with some videos VR made by partners; finally in the third MANUAL section a complete guide to the integration of virtual reality in the teaching of interculture and foreign languages.

PRACA W TOKU

PARTNERZY

ZWOLENNICY

            Specjalne podziękowania dla wszystkich instytucji, które zdecydowały się wesprzeć projekt „VIRAL dla społeczności lokalnych”.