ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΒΟΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
Γλώσσα: Ελληνικά
Συμμετέχοντες: μέλη της τοπικής κοινότητας, εκπρόσωποι αξιωματούχων
Συμμετέχοντες: εσωτερικοί χώροι- αίθουσα συνεδριάσεων εξοπλισμένη με καρέκλες
Χώρος διεξαγωγής: ολύχρωμες κάρτες (μορφής Α5), VR Video, κινητά τηλέφωνα, γυαλιά VR, προβολέας και οθόνη, μαρκαδόροι, πολύχρωμα φύλλα χαρτιού, πίνακας
Διάρκεια: 90 λεπτά
Τίτλος του βίντεο: "Αντιμετώπιση νομικών εγγράφων" Βίντεο Α (Αναζητώντας έναν τρόπο επικοινωνίας), Βίντεο Β (Ξεπερνώντας τα εμπόδια και την εχθρική συμπεριφορά, επιλογή Α και επιλογή Β), Βίντεο Γ (Καλλιεργώντας ενσυναίσθηση).

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Θεωρητικό πλαίσιο:
(προαιρετικά) σύντομη εισαγωγή στην κουλτούρα των μεταναστών/ καθημερινές ρουτίνες, νομικό σύστημα και δημόσιες υπηρεσίες
στόχοι:

Γενικά:

Εξοικείωση της ελληνικής τοπικής κοινότητας με την κουλτούρα των μεταναστών

Ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινότητας απέναντι στις ανάγκες άλλων πολιτισμών

Ανάπτυξη διαπολιτισμικών ικανοτήτων

Ταξινόμηση των στόχων σύμφωνα με τον Bloom

Α) Γνωστικοί στόχοι:

  • Αντιμετώπιση μιας συγκεκριμένης κατάστασης με τη χρήση ταινιών VR
  • Βαθύτερη κατανόηση της κατάστασης των μεταναστών στις ελληνικές τοπικές κοινότητες μέσω της μεταφοράς σε μια ημι-πραγματική κατάσταση.
  • Γνωριμία με τον πολιτισμό των μεταναστών

Β) Συναισθηματικοί στόχοι:

  • Εξασφάλιση συναισθηματικής ασφάλειας όσον αφορά την υποδοχή νέων/διαφορετικών/άλλων πολιτισμών και των εκπροσώπων τους στην τοπική κοινότητα
  • Εισαγωγή των συμμετεχόντων σε μια ημι-πραγματική κατάσταση και σύνδεσή της με προσωπικές εμπειρίες και συναισθήματα

C) Ψυχοκινητικοί στόχοι:

  • Αντιμετώπιση συγκεκριμένων πτυχών της συμπεριφοράς που σχετίζονται με την κατάσταση των μεταναστών όταν χρησιμοποιούν δημόσιες υπηρεσίες και γραφεία
Μαθησιακά αποτελέσματα:
  • Βαθύτερη κατανόηση της κατάστασης των μεταναστών (ως αιτούντων) κατά τη χρήση διαφόρων δημόσιων υπηρεσιών και γραφείων.
  • Καλλιέργεια διαπολιτισμικών ικανοτήτων για την υποδοχή μεταναστών σε δημόσιες υπηρεσίες και γραφεία
  • Καλλιέργεια αισθήματος ασφάλειας σε καταστάσεις που σχετίζονται με το θέμα
Μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν:

συζήτηση, ταινίες VR, δράμα, φύλλα εργασίας, μέθοδοι ενεργητικής μάθησης

ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Εισαγωγή:

Η ακόλουθη διδακτική ενότητα έχει ως στόχο να εισαγάγει την ελληνική τοπική κοινότητα στην κουλτούρα των μεταναστών και στις ανάγκες των μεταναστών. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίας, οι συμμετέχοντες θα βιώσουν και θα εξασκηθούν σε διάφορες καταστάσεις που σχετίζονται με δημόσιες υπηρεσίες και γραφεία. Κατά τη διάρκεια των ταινιών VR θα βυθιστούν σε ένα ελληνικό δικηγορικό γραφείο και θα συναντήσουν μετανάστη ως αιτούντα.

Παιχνίδι προθέρμανσης: Δραστηριότητα "Κάρτα ονόματος".

Ο παρουσιαστής δείχνει την κάρτα με το όνομά του/της γραμμένο και αφηγείται την ιστορία για το όνομά του/της απαντώντας στις ερωτήσεις:
1) Τι χρώμα έχει το όνομά σας;
2) Ποιος είναι ο ήχος του ονόματός σας;
3) Ποια σημασία έχει το όνομά σου;
4) Ποιο είναι ένα σύμβολο του ονόματός σας;

Ο παρουσιαστής δίνει σε κάθε συμμετέχοντα μια πολύχρωμη κάρτα (μορφής Α5) και ζητά να δημιουργήσουν το δικό τους όνομα στην κάρτα - επίσης απαντώντας στις προηγούμενες ερωτήσεις. Μετά από 10 λεπτά οι συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους και παρουσιάζουν τις κάρτες τους.

ΣΥΝΟΨΗ

ΣΥΝΟΨΗ:

Ο παρουσιαστής συνοψίζει όσα συζήτησε και έμαθε η ομάδα κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης. Είναι επίσης καιρός για ελεύθερες ερωτήσεις.

ΠΗΓΕΣ

Συνημμένα αρχεία:
Type Περιγραφή File
VideoΒίντεο Α (Αναζητώντας έναν τρόπο επικοινωνίας)
VideoΒίντεο Β (Ξεπερνώντας τα εμπόδια και την εχθρική συμπεριφορά, επιλογή Α)
VideoΒίντεο Β (Ξεπερνώντας τα εμπόδια και την εχθρική συμπεριφορά, επιλογή Β)
VideoΒίντεο Γ (Δημιουργία ενσυναίσθησης)